Wat is en doet Orchideeën Vereniging ‘t Gooi?

Orchideeënvereniging ’t Gooi

is een groep van zo'n 50 orchideeën liefhebbers, zowel vensterbank- als kas-kwekers. De algemene doelstelling van de vereniging is om door regelmatige bijeenkomsten, de leden meer kennis te geven met betrekking tot hun hobby.


Dit gebeurt onder andere door:

- dialezingen door diverse sprekers
- één keer per jaar een onderlinge Orchideeënshow
- elke bijeenkomst plantbespreking van door leden meegebrachte planten
- informatie uitwisseling onderling


Tijdens iedere bijeenkomst kunt u:

- oppotmateriaal en meststoffen kopen
- gratis boeken en tijdschriften lenen uit onze bibliotheek
- consumpties kopen (koffie, thee, fris, bier en wijn)
- loten kopen voor de verloting van orchideeënplanten aan het eind van de avond


Beginnersavonden:

Bij voldoende belangstelling wordt een beginnerscursus gegeven.
Beginnende orchideeënliefhebbers kunnen dan twee beginnersavonden bijwonen.
Met behulp van foto’s worden de eerste beginselen uitgelegd van het verzorgen en kweken van orchideeën.


Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van ’t Gooi bedraagt € 15,00 per jaar en € 7,00 per jaar per gezinslid.
Introducés betalen € 3,00 per bijeenkomst.
De leden ontvangen ongeveer twee weken voor elke bijeenkomst ons clubblad.


Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten worden 6x per jaar gehouden in het Kassencomplex van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht (in principe) op de 2e donderdagavond in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en in december op maandag- of donderdagavond.
Aanvang 19:30 uur. Einde (ongeveer) tussen 22:00 en 22:30 uur.


Voor meer informatie:

stuur ons een E-mail!