bestuurswisseling ‘t Gooi

Sinds jaar en dag wordt op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar in februari de jaarvergadering gehouden. De penningmeester geeft inzicht in de financiën die vooraf aan de vergadering door de kascontrole-commissie uitvoerig worden ingezien, gecontroleerd en op deze avond de penningmeester “decharge” verlenen. Verder doet de secretaris verslag over alle activiteiten van het afgelopen jaar… Hoogtepunt vorig jaar was het dagje uit naar Orchilim en naar Jan van der Linden.

Daarna wordt de bestuurswisseling gehouden en na meer dan 40 jaar voorzitter (in twee etappes) stopt onze voorzitter ermee en is hij, na instemming van de aanwezige leden opgevolgd door Gér Brand-Paler.

Niet alleen de voorzitter stopte maar ook Hennie van de IJssel (Bestuurslid/potgrond) zette een punt achter zijn bestuurstaken, een groot gemis voor de club. Na de bestuurswisseling nam de kersverse voorzitter het woord en riep Hennie van den IJssel naar voren om hem tot “erelid” te benoemen en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde. Heel bijzonder want Hennie is hiermee het tweede erelid van onze club. De deze avond afgetreden voorzitter John Nieuwenhuis was deze eer al jaren geleden ten deel gevallen. Maar ook Regina van den IJssel kreeg uit handen van Gér een oorkonde overhandigd en werd benoemd tot “Lid van verdienste”.

Fred Siesling maakt al deel uit van het bestuur en heeft enige taken van Hennie overgenomen. Op dit moment is er dan nog één vacature voor algemene zaken. Voel je je geroepen om ons bestuur te versterken, meld je dan aan…